Etusivu » SIILI SOLUTIONS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

SIILI SOLUTIONS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Siili Solutions Oyj

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

SIILI SOLUTIONS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Siili Solutions Oyj Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 1.9.2014 kello 10.30

Siili Solutions Oyj:n tänään 1.9.2014 pidetty ylimääräinen yhtiökokous teki seuraavat päätökset hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitsemisesta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista:

Hallitus jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Petri Niemi, Timo Luhtaniemi, Mika Mäkeläinen, Anu Nissinen ja Björn Mattsson. Lisäksi hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Juha-Pekka Virtanen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 400.000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten Avaus Consulting -yrityskaupan toteuttaminen.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Uusi osakeantivaltuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2014 hallitukselle myöntämää valtuutusta päättää osakeannista ja erityisistä oikeuksista. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Petri Niemi ja varapuheenjohtajaksi Timo Luhtaniemi. Hallituksen valiokuntien kokoonpano säilyy ennallaan.

Helsingissä syyskuun 1. päivänä 2014

SIILI SOLUTIONS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Seppo Kuula, Siili Solutions Oyj

Puhelin: 040 370 0032

Sähköposti: seppo.kuula(at)siili.fi

Talousjohtaja Samuli Siljamäki

Puhelin: 040 709 2848

Sähköposti: samuli.siljamaki(at)siili.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy

Puhelin: 09 6129 670

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on suomalainen tietojärjestelmien kehityspalveluita tarjoava yhtiö, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia IT-asiantuntijapalveluita julkishallinnolle, pankeille, mediatoimialalle ja teollisuudelle. Yhtiön ensisijaisina kohdeasiakkaina ovat Suomen 500 suurinta yritystä, sekä valtion- ja kunnallishallinto. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.fi

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa!

Vastuuvapaus: Sijoittaessa voit menettää rahaa. Tee sijoituspäätökset omalla vastuulla.