Etusivu » SIILI SOLUTIONS ON TOTEUTTANUT SUUNNATUN OSAKEANNIN AVAUS CONSULTING -YRITYSKAUPPAAN LIITTYEN

SIILI SOLUTIONS ON TOTEUTTANUT SUUNNATUN OSAKEANNIN AVAUS CONSULTING -YRITYSKAUPPAAN LIITTYEN

Siili Solutions Oyj

Yhtiötiedote

SIILI SOLUTIONS ON TOTEUTTANUT SUUNNATUN OSAKEANNIN AVAUS CONSULTING -YRITYSKAUPPAAN LIITTYEN

Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 1.9.2014 kello 14.35

Siili Solutions Oyj:n hallitus on tänään päättänyt suunnatusta osakeannista liittyen aikaisemmin tiedotetun Avaus Consulting -yritysoston kauppahinnan suorittamiseen. Yritysoston kauppahinta on 7.8.2014 tiedotetun mukaisesti sovittu maksettavaksi osittain Siili Solutions Oyj:n osakkeilla. Kauppahinnan suorittamiseksi Siili Solutions Oyj:n hallitus on tänään päättänyt osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista Avaus Consulting Oy:n osakkeenomistajille. Suunnatussa osakeannissa tarjottiin merkittäväksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti 145.727 uutta osaketta merkintähintaan 13,10 euroa / osake, mikä vastaa Siili Solutions Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa ajanjaksolla 1.-30.6.2014. Annettavien uusien osakkeiden määrä vastaa noin 8,4 prosenttia Siili Solutions Oyj:n kaikista osakkeista ennen uusien osakkeiden antamista. Avaus Consulting Oy:n omistajat ovat sitoutuneet omistuksensa osalta Siili Solutions Oyj:n osakkeita koskevaan luovutusrajoitukseen. Uudet osakkeet on samassa yhteydessä merkitty ja niiden merkintähinta katsottu maksetuksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti apporttina luovutettavilla Avaus Consulting Oy:n osakkeilla. Merkintähinta uusista osakkeista kirjataan kokonaisuudessaan Siili Solutions Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Päätös suunnatusta osakeannista perustuu ylimääräisen yhtiökokouksen 1.9.2014 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Osakeanti liittyy yhtiön strategiaa tukevan yritysoston toteuttamiseen, joten Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Siili Solutions Oyj:n uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 4.9.2014 ja kirjataan osakkeiden saajien arvo-osuustileille arviolta 5.9.2014. Osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet niiden rekisteröintipäivästä lukien. Siili Solutions Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 1.883.220 osaketta. Kaupankäynti Siili Solutions Oyj:n uusilla osakkeilla alkaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä First North Finland -markkinapaikalla arviolta 8.9.2014.

Siili Solutions Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Seppo Kuula, Siili Solutions Oyj

Puhelin: 040 370 0032

Sähköposti: seppo.kuula(at)siili.fi

Talousjohtaja Samuli Siljamäki

Puhelin: 040 709 2848

Sähköposti: samuli.siljamaki(at)siili.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy

Puhelin: 09 6129 670

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on suomalainen tietojärjestelmien kehityspalveluita tarjoava yhtiö, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia IT-asiantuntijapalveluita julkishallinnolle, pankeille, mediatoimialalle ja teollisuudelle. Yhtiön ensisijaisina kohdeasiakkaina ovat Suomen 500 suurinta yritystä, sekä valtion- ja kunnallishallinto. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.fi

Jätä kommentti