Etusivu » Arkistot 1.9.2014

Taaleritehdas Oyj suunnittelee joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua

Taaleritehdas Oyj

Yhtiötiedote

Taaleritehdas Oyj suunnittelee joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua

Helsinki, 2014-09-02 14:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Finanssivalvonta on tänään 2.9.2014 hyväksynyt Taaleritehdas Oyj:n täydennyksen 30 miljoonan euron joukkovelkakirjaohjelman ohjelmaesitteeseen, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.taaleritehdas.fi/jvk. Yhtiö harkitsee vähintään 10 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua lähitulevaisuudessa.

Vakuudeton joukkovelkakirjalaina tullaan suuntaamaan kotimaisille yhteisö – ja yksityissijoittajille ja laina-aika on vähintään 1 vuosi. Joukkovelkakirjalainan ehdoista tullaan tiedottamaan kunkin liikkeeseenlaskettavan lainan osalta lähempänä arvioitua joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua.

Ohjelman tarkoituksena on edistää Taaleritehtaan rahoituksen monipuolistamista. Joukkovelka-kirjaohjelman alla liikkeeseen laskettavat lainat tulevat olemaan osa Taaleritehtaan varainhankintaa ja kerättävät varat yhtiö tulee käyttämään konsernin toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen sekä omaan sijoitustoimintaan.

Yhtiö tulee hakemaan ohjelman alla liikkeeseenlaskettavia lainoja listattavaksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n uudelle First North Bond-markkinapaikalle.

Taaleritehtaan joukkovelkakirjaohjelman järjestäjänä toimii Taaleritehtaan Varainhoito Oy.

Juhani Elomaa, +358407789020, Taaleritehdas Oyj

Minna Smedsten. +358407001738, Taaleritehdas Oyj

SIILI SOLUTIONS ON TOTEUTTANUT SUUNNATUN OSAKEANNIN AVAUS CONSULTING -YRITYSKAUPPAAN LIITTYEN

Siili Solutions Oyj

Yhtiötiedote

SIILI SOLUTIONS ON TOTEUTTANUT SUUNNATUN OSAKEANNIN AVAUS CONSULTING -YRITYSKAUPPAAN LIITTYEN

Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 1.9.2014 kello 14.35

Siili Solutions Oyj:n hallitus on tänään päättänyt suunnatusta osakeannista liittyen aikaisemmin tiedotetun Avaus Consulting -yritysoston kauppahinnan suorittamiseen. Yritysoston kauppahinta on 7.8.2014 tiedotetun mukaisesti sovittu maksettavaksi osittain Siili Solutions Oyj:n osakkeilla. Kauppahinnan suorittamiseksi Siili Solutions Oyj:n hallitus on tänään päättänyt osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista Avaus Consulting Oy:n osakkeenomistajille. Suunnatussa osakeannissa tarjottiin merkittäväksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti 145.727 uutta osaketta merkintähintaan 13,10 euroa / osake, mikä vastaa Siili Solutions Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa ajanjaksolla 1.-30.6.2014. Annettavien uusien osakkeiden määrä vastaa noin 8,4 prosenttia Siili Solutions Oyj:n kaikista osakkeista ennen uusien osakkeiden antamista. Avaus Consulting Oy:n omistajat ovat sitoutuneet omistuksensa osalta Siili Solutions Oyj:n osakkeita koskevaan luovutusrajoitukseen. Uudet osakkeet on samassa yhteydessä merkitty ja niiden merkintähinta katsottu maksetuksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti apporttina luovutettavilla Avaus Consulting Oy:n osakkeilla. Merkintähinta uusista osakkeista kirjataan kokonaisuudessaan Siili Solutions Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Päätös suunnatusta osakeannista perustuu ylimääräisen yhtiökokouksen 1.9.2014 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Osakeanti liittyy yhtiön strategiaa tukevan yritysoston toteuttamiseen, joten Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Siili Solutions Oyj:n uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 4.9.2014 ja kirjataan osakkeiden saajien arvo-osuustileille arviolta 5.9.2014. Osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet niiden rekisteröintipäivästä lukien. Siili Solutions Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 1.883.220 osaketta. Kaupankäynti Siili Solutions Oyj:n uusilla osakkeilla alkaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä First North Finland -markkinapaikalla arviolta 8.9.2014.

Siili Solutions Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Seppo Kuula, Siili Solutions Oyj

Puhelin: 040 370 0032

Sähköposti: seppo.kuula(at)siili.fi

Talousjohtaja Samuli Siljamäki

Puhelin: 040 709 2848

Sähköposti: samuli.siljamaki(at)siili.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy

Puhelin: 09 6129 670

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on suomalainen tietojärjestelmien kehityspalveluita tarjoava yhtiö, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia IT-asiantuntijapalveluita julkishallinnolle, pankeille, mediatoimialalle ja teollisuudelle. Yhtiön ensisijaisina kohdeasiakkaina ovat Suomen 500 suurinta yritystä, sekä valtion- ja kunnallishallinto. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.fi

SIILI SOLUTIONS OYJ ON TOTEUTTANUT AVAUS CONSULTING -YRITYSKAUPAN

Siili Solutions Oyj

Yhtiötiedote

SIILI SOLUTIONS OYJ ON TOTEUTTANUT AVAUS CONSULTING -YRITYSKAUPAN

Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 1.9.2014 kello 14.30

Siili Solutions Oyj on toteuttanut 7.8.2014 tiedotetun Avaus Consulting -yrityskaupan suunnitelman mukaisesti. Kaupan toteuttamisen ehdot täyttyivät 1.9.2014 mennessä ja Avaus Consulting -konserni raportoidaan osana Siili Solutions -konsernia 1.9.2014 alkaen.

Yritysosto on jatkoa Siilin strategisille yritysostoille ja sen myötä Siili vahvistaa osaamistaan erityisesti digitaalisessa palvelumuotoilussa, liiketoimintalähtöisessä ratkaisuarkkitehtuurissa sekä analytiikassa. Lisäksi Avauksen Puolan toiminnot ovat hyvä perusta Siilin kansainvälistymiselle.

”Nopeasti kiihtyvä digitalisoituminen yhdessä päätelaitteiden monipuolistumisen kanssa vauhdittavat kysyntää modernien digitaalisten palveluiden osaamiselle. Siilin Fusion-osto kaksi vuotta sitten toi meidät varteenotettavaksi haastajaksi monikanavaisten verkkopalveluiden rakentajana, Comvise-yritysosto vuosi sitten vahvisti asemaamme mobiilipäätelaiteratkaisujen kehityksessä, ja nyt Avaus vahvistaa osaamistamme läpi digitaalisen palvelukehityksemme. Kaupan myötä Siilistä tulee osaajamäärältään Suomen johtava teknologiariippumaton digitaalisten palveluiden kehittäjä.” kertoo Siili Solutions Oyj:n toimitusjohtaja Seppo Kuula.

Siili Solutions Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Seppo Kuula, Siili Solutions Oyj

Puhelin: 040 370 0032

Sähköposti: seppo.kuula(at)siili.fi

Talousjohtaja Samuli Siljamäki

Puhelin: 040 709 2848

Sähköposti: samuli.siljamaki(at)siili.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy

Puhelin: 09 6129 670

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on suomalainen tietojärjestelmien kehityspalveluita tarjoava yhtiö, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia IT-asiantuntijapalveluita julkishallinnolle, pankeille, mediatoimialalle ja teollisuudelle. Yhtiön ensisijaisina kohdeasiakkaina ovat Suomen 500 suurinta yritystä, sekä valtion- ja kunnallishallinto. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.fi

SIILI SOLUTIONS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Siili Solutions Oyj

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

SIILI SOLUTIONS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Siili Solutions Oyj Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 1.9.2014 kello 10.30

Siili Solutions Oyj:n tänään 1.9.2014 pidetty ylimääräinen yhtiökokous teki seuraavat päätökset hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitsemisesta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista:

Hallitus jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Petri Niemi, Timo Luhtaniemi, Mika Mäkeläinen, Anu Nissinen ja Björn Mattsson. Lisäksi hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Juha-Pekka Virtanen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 400.000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten Avaus Consulting -yrityskaupan toteuttaminen.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Uusi osakeantivaltuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2014 hallitukselle myöntämää valtuutusta päättää osakeannista ja erityisistä oikeuksista. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Petri Niemi ja varapuheenjohtajaksi Timo Luhtaniemi. Hallituksen valiokuntien kokoonpano säilyy ennallaan.

Helsingissä syyskuun 1. päivänä 2014

SIILI SOLUTIONS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Seppo Kuula, Siili Solutions Oyj

Puhelin: 040 370 0032

Sähköposti: seppo.kuula(at)siili.fi

Talousjohtaja Samuli Siljamäki

Puhelin: 040 709 2848

Sähköposti: samuli.siljamaki(at)siili.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy

Puhelin: 09 6129 670

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on suomalainen tietojärjestelmien kehityspalveluita tarjoava yhtiö, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia IT-asiantuntijapalveluita julkishallinnolle, pankeille, mediatoimialalle ja teollisuudelle. Yhtiön ensisijaisina kohdeasiakkaina ovat Suomen 500 suurinta yritystä, sekä valtion- ja kunnallishallinto. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.fi