Etusivu » Puolivuotiskatsaus Taaleritehdas Oyj 1.1.-30.6.2014

Puolivuotiskatsaus Taaleritehdas Oyj 1.1.-30.6.2014

Taaleritehdas Oyj

Yhtiötiedote

Puolivuotiskatsaus Taaleritehdas Oyj 1.1.-30.6.2014

Taaleritehdas Oyj:n liikevoitto kasvoi yli 50 %

Helsinki, 2014-08-22 07:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Taaleritehdas konserni 1.1.-30.6.2014

  • Konsernin liikevaihto katsausjaksolla oli 17,5 miljoonaa euroa, kasvua 37,1 % (1-6/2013: 12,8 milj. euroa)
  • Konsernin liikevoitto oli 2,6 miljoonaa euroa, kasvua 50,7 % (1,7 milj. euroa)
  • Hallinnoitavat varat olivat kesäkuun lopussa 3,3 miljardia euroa, kasvua 22,2 % (2,7 mrd. euroa)
AVAINLUVUT 1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013
Liikevaihto, milj. euroa 17,5 12,8 27,5
Liikevoitto, milj. euroa 2,6 1,7 4,5
Tilikauden voitto, milj. euroa 1,9 1,1 3,2
Liikevoitto liikevaihdosta, % 14,7 13,4 16,4
Tilikauden voitto liikevaihdosta, % 10,7 8,8 11,7
Oman pääoman tuotto, % 16,5 15,7 22,0
Henkilöstön kauden lopussa, kokoaikainen 146 112 130
Hallinnoitavat varat, mrd. euroa 3,3 2,7 2,8

Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus:

Taaleritehdas on missionsa mukaisesti jatkanut Suomen pääomamarkkinoiden edistämistä. Me haluamme omilla toimillamme ja sijoituspalveluillamme muuttaa pääomat ahkeraksi rahaksi ja näin edistää omalta osaltamme kansantaloutemme kehittymistä. Olemme lanseeranneet viime keväänä Projekti 85:n, jonka pitkäjänteisenä tehtävänä on saada pääomia ”laiskana” makaavista talletuksista kohti tuottohakuisempia sijoituskohteita. Ahkeralla rahalla saadaan omalta osaltaan kansantaloudessamme aikaan taloudellista kasvua ja sitä kautta vahvistetaan työllisyyttä.

Kulunut puolivuotiskausi on tuonut meille kasvua niin liikevaihdon, tuloksen kuin liiketoiminnan laajentumisen näkökulmasta katsottuna. Taaleritehdas sijoitusyhtiönä haluaa olla strategiansa mukaisesti kasvuyhtiö. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö yrittää aktiivisesti hyödyntää kaikkia voimavarojaan ja innovatiivisuuttaan pystyäkseen jatkamaan kasvuaan markkinoilla, jotka eivät sinällään kasvussa. Taaleritehtaan liiketoiminta kasvoi edelleen voimakkaasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla; liikevaihto kasvoi 37,1 % ja liikevoitto 50,7 %.

Toiminnan kasvattamisessa olemme myös käyttäneet pääomamarkkinoiden velkakirjamarkkinoita ja sen meille tarjoamaa mahdollisuutta lisäpääomien hankkimiseen. Olemme laskeneet liikkeelle oman joukkovelkakirjalainaohjelman kokoluokaltaan 30 miljoonaa euroa, josta ensimmäinen 10 miljoonaa euroa myytiin sijoittajille maaliskuussa. Kyseinen joukkovelkakirja on myös listattu OMX Nasdaq Helsingin Arvopaperipörssin First North listalle ensimmäisenä joukkovelkakirjalainalistauksena.

Varainhoitomallimme, jossa yhdistetään aktiivinen arvopapereihin perustuva varainhoito ja suorat pääomarahastojen kautta tehtävä sijoitustoiminta, jota kutsumme omistamiseksi, on jatkanut vahvaa kasvuaan sekä pääomien että asiakasmäärän kasvun osalta. Hoidettava varallisuutemme ylitti kesäkuun lopussa 3,3 miljardia euroa. Varainhoitoliiketoimintamme sijoitustuotot olivat vakaassa kasvussa + 20,9 % ja sijoitusrahastojen nettomerkinnät olivat + 82 miljoonaa euroa. Myös pääomarahastoliiketoimintamme oli kasvussa. Uutena pääomarahastona lanseerasimme asiakkaillemme mahdollisuuden sijoittaa Itä-Afrikan kehittyviin kiinteistömarkkinoihin, joka otettiin erittäin suurella mielenkiinnolla vastaan. Taaleritehdas avasi Afrikan kiinteistöliiketoimintaa varten oman toimistonsa Nairobiin. Katsauskauden merkittävin liiketoimi tehtiin aivan kesäkuun lopussa kun Taaleritehtaan Metsärahasto II osti Finsilva Oyj:n osakkeista noin 39,5 %. Ko. metsärahaston sijoituspääoman on sijoittanut Taaleritehtaan tytäryhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy. Parhaillaan on käynnissä myös pääomien hankkiminen Taaleritehtaan tuulivoimahankkeiden kasvattamiseksi Taaleritehtaan Tuulitehdas II rahastoon. Konsernimme rahoitusyhtiön Lainaamon liiketoiminta on kehittynyt myönteisesti ja liiketoimintasuunnitelman mukaan. Lainaamon lainakanta nousi lähes 10 miljoonaan euroon kesäkuun 2014 lopussa.


Taaleritehdas-konsernin puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2014

Toimintaympäristö

Ensimmäinen vuosipuolisko on ollut sijoittajien näkökulmasta kaksijakoinen. Kevääseen asti kaikki meni melko rauhallisesti. Osakkeet nousivat Atlantin molemmin puolin ja korkosijoitukset tuottivat tasaisesti omaisuuslajista riippumatta.

Kesäkuun alkupuolella alkoi kuitenkin pinnan alla kyteä ja tuottoerot kasvoivat. Euroalueen osakemarkkinat lähtivät laskuun kun Yhdysvalloissa nousu jatkui. Lisäksi sijoittajat hakeutuivat uudestaan defensiivisempiin kohteisiin. Euroalueen osakkeiden suhteellista kehitystä rasitti osin Portugalin pankkisektorin ongelmat sekä Ukrainan kriisi. Laaja-alaista myyntipainetta ei kuitenkaan nähty.

Myös korkomarkkinoilla nähtiin muutos. High Yield -sijoitukset sekä euroalueella, että Yhdysvalloissa laahaisivat muita korkoluokkia jäljessä. Sijoittajat spekuloivat entistä voimakkaammin Yhdysvaltojen keskuspankin koronnostoilla ja EKP:n lisätoimien jälkeen sijoittajille ei jäänyt mitään positiivista uutta uutista mitä odottaa. Huomattavaa oli myös korkoerojen voimakas kasvu euroalueen ja Yhdysvaltojen välillä. Euroalueen pidemmät viitekorot laskivat selvästi kun Yhdysvalloissa pysyttiin paikoillaan.

Taaleritehtaan liiketoiminta

Konsernin liikevaihto, eli sijoituspalveluiden tuotot, nousi 37,1 prosenttia 17,5 miljoonaan euroon (12,8 miljoonaa euroa vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna). Liikevaihdon kehitykseen vaikutti positiivisesti sijoitusrahastojen ja pääomarahastojen palkkiotuotot sekä korkotuotot myönnetyistä lainoista. Liikevoitto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 2,6 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa) ja katsauskauden voitto verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli 1,9 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa).

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Konserni 1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013
Liikevaihto, milj. euroa 17,5 12,8 27,5
Liikevoitto (-tappio), milj. euroa 2,6 1,7 4,5
– osuus liikevaihdosta % 14,7 % 13,4 % 16,4 %
Tilikauden voitto, milj. euroa 1,9 1,1 3,2
– osuus liikevaihdosta % 10,7 % 8,8 % 11,7 %
Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,30 0,20 0,55
Laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos, euroa 0,29 0,20 0,53
Oman pääoman tuotto -% (ROE)* 16,5 % 15,7 % 22,0 %
Koko pääoman tuotto % (ROA)* 11,0 % 12,3 % 16,9 %
Kulu/tuotto -suhde, % 83,9 % 86,6 % 83,0 %
*annualisoitu

Taaleritehtaan liiketoiminnot koostuvat Varainhoidosta, Pääomarahastoista, rahoitusyhtiö Lainaamosta ja Sijoitustehtaasta.

Varainhoito

Taaleritehdas tarjoaa kattavia varainhoitopalveluja varakkaille yksityishenkilöille ja yhteisöasiakkaille. Kattavaan varainhoitopalveluun sisältyy mm. allokaatiosijoittaminen, informaatioetuun perustuva sijoittaminen, yksilöllinen varainhoito, ETF varainhoito, pääomasijoitusrahastot, strukturoidut tuotteet ja välityspalvelut. Katsauskauden aikana lanseerattiin Projekti85, jonka kautta pyritään laajentaa perinteistä asiakaskuntaamme.

Varainhoitoliiketoiminnan sijoitustuotot kasvoivat katsauskaudella20,9 % yhteensä 13,9 miljoonaan euroon (11,5 milj.euroa). Omien sijoitusrahastojen nettomerkinnät olivat katsauskaudella 82 miljoonaa euroa ja hallinnoitava varallisuus 750 miljoonaa euroa (521 milj.euroa). Sijoitusrahastojen tuotot nousivat 61,5 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta ja olivat yhteensä 5,3 miljoonaa euroa (3,3 milj.euroa).

Pääomarahastot

Taaleritehtaan tavoitteena on yhdistää yksityinen pääoma, ideat ja suomalainen yrittäjyys. Taaleritehtaan pääomasijoitukset mahdollistavat sijoittamisen kohteisiin ja liiketoimintoihin, joihin yksittäisen sijoittajan olisi muuten vaikea päästä mukaan. Taaleritehdas on toteuttanut seuraavat pääomasijoitukset: Taaleritehtaan asuntorahastot I-VI, Taaleritehtaan Tuulitehdas, Taaleritehtaan Linnainmaankulman-kiinteistörahasto, Taaleritehtaan Oaktree syöttörahasto, Taaleritehtaan Biotehdas, Taaleritehtaan Metsä sekä uutena hankkeena katsauskauden aikana Taaleritehtaan Afrikka. Taaleritehtaan asuntorahasto V exitoitiin katsauskauden aikana.

Pääomarahastojen katsauskauden tuotot kaksinkertaistuivat 2,5 miljoonaan euroon verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan (1,1 miljoonaa euroa). Pääomarahastojen sijoituskapasiteetti oli yhteensä noin 362 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Pääomarahastot ovat hakeneet katsauskauden aikana toimilupaa Finanssivalvonnalta toimia vaihtoehtorahastojen hoitajana.

Lainaamo

Lainaamo Oy on suomalainen erityisrahoitusyhtiö, jonka tuotteina ovat kuluttajille suunnatut kulutusluotot, sijoitus- ja yritysluotot sekä Takaamon vuokratakaukset omistamansa Suomen Vuokravastuu Oy:n kautta. Lainaamon liiketoiminta aloitettiin vuosi sitten kesäkuussa. Yrityksen lainakanta kasvoi vuoden 2014 alun 4,8 miljoonasta eurosta 9,7 miljoonaan euroon ja asiakkaita oli yli 2 600. Katsauskauden tuotot olivat yhteensä 1,0 miljoonaa euroa (0,0). Liiketoiminta on kehittynyt suunnitellusti.

Sijoitustehdas

Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy sijoittaa listaamattomiin yrityksiin kanssasijoittamisen periaattein. Sijoitustehdas pyrkii tekemään pidempiaikaisia vähemmistösijoituksia, joissa luodaan arvoa omistajuuden kautta ja joissa yhdistyy yrittäjyys, ideat ja pääoma.

Taaleritehtaan Metsärahasto II Ky, jonka rahastopääoman Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy on sijoittanut, osti 26.6.2014 noin 39,5 % Finsilva Oyj:n osakkeista Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Suomelta. Finsilva Oyj:n liiketoimintaa on puuntuottaminen ja puunmyynti. Finsilva Oyj:n omistamat metsät sijaitsevat Keski-Suomessa, Äänekosken ympäristössä ja hankittu osuus vastaa 53 000 hehtaarin metsäomistusta. Taaleritehtaasta tuli Suomen viidenneksi suurin metsäomistaja ostettujen metsien jälkeen. Sijoitustehtaan vuoden 2013 loppupuolella hankkiman Mattiovi Oy:n liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti katsauskauden aikana. Sijoitustehtaan omistus Mattiovesta oli katsauskauden lopussa 19,9 %.

Muut liiketoiminta-alueet

Taaleritehdas on ainoa varainhoitaja Suomessa, joka tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden sijoittaa myös fyysiseen kultaan osana kokonaisvarallisuudenhoitoa. Kultataaleri Oy:n kautta on mahdollisuus sijoittaa fyysiseen kultaan, eli kultaharkkoihin. Vakuutusvahti, joka on vahinkovakuutusten kilpailuttamiseen erikoistunut vakuutusmeklariyhtiö, aloitti toimintansa viime vuonna 2013. Yhtiö tarjoaa asiakkaille vahinkovakuutusten ammattitaitoista hoitoa ja vakuutusyhtiöistä riippumatonta kilpailutusta. Taaleritehtaan Holvi Oy tarjoaa Taaleritehtaan asiakkaille vero- ja lainopillista neuvontaa osana kokonaisvaltaista varainhoitoa.

Kansainvälistyminen

Taaleritehdas perusti vuonna 2012 Turkkiin tytäryhtiön tarjoamaan sijoituspalveluita paikallisilla markkinoilla. Turkin tytäryhtiö on Taaleritehtaan ensimmäinen kansainvälistymisen askel ja tarkoituksena on kasvattaa Turkin tytäryhtiöstä keskisuuri paikallisista pankeista riippumaton sijoituspalveluyhtiö. Tytäryhtiön toiminta käynnistyi vuoden 2013 toisella neljänneksellä, kun yhtiö sai sijoituspalvelutoimiluvan Turkin viranomaisilta ja tällä hetkellä yhtiö vastaa kahden rahaston varainhoitopalveluista Turkissa. Istanbulista käsin tarjotaan turkkilaisille asiakkaille kokonaisvaltaista ja laadukasta varainhoitopalvelua paikalliset tarpeet huomioiden ja hyödyntäen Suomessa hyviksi havaittuja toimintamalleja. Turkin yhtiö on alkuvuoden aikana onnistunut solmimaan tärkeitä asiakkuussuhteita yhteisö- ja instituutioasiakkaisiin Turkissa. Yhtiön päämääränä on vahvistaa voimassa olevia asiakassuhteitaan sekä kasvattaa hallinnoitavia varojaan.

Yhtiökokousten päätökset

Varsinainen yhtiökokous järjestettiin 4. huhtikuuta 2014, jossa päätettiin hyväksyä vuoden 2013 tilinpäätös ja myöntää hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuodelta 2013. Yhtiökokouksessa päätettiin, että osinkoa jaetaan 0,20 euroa/osake, yhteensä 1.258.601,00 euroa. Hallituksen jäsenet Peter Fagernäs, Juha Laaksonen, Pertti Laine ja Vesa Puttonen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja Esa Kiiskinen uutena hallituksen jäseneksi. Peter Fagernäs valittiin uudestaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Juha Laaksonen varapuheenjohtajaksi. KHT-tilintarkastusyhtiö Ernst & Young Oy valittiin uudestaan tilintarkastajaksi päävastuullisena tilintarkastajana Tomi Englund.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

• Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa sekä yhtiön avainhenkilöiden sitouttamisjärjestelyjen mahdollistamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

• Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään viisisataatuhatta (500.000) kappaletta A-osaketta ja kaksisataaviisikymmentätuhatta (250.000) B-osaketta.

• Osakkeista maksettavan vastikkeen vähimmäismäärä on 2 euroa ja enimmäismäärä 30 euroa osakkeelta.

• Hallitus on oikeutettu hankkimaan osakkeita muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja päättämään osakkeiden hankkimisjärjestyksestä.

• Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen kaikista muista ehdoista.

• Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien ja kumoaa yhtiökokouksen 7.3.2013 päättämän yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Ylimääräinen yhtiökokous 13.5.2014 päätti muuttaa yhtiöjärjestystä lisäämällä yhtiöjärjestykseen määräyksen mahdollisuudesta A-osakkeiden konvertoimiseksi B-osakkeiksi sekä määräykset yhtiökokouskutsun toimittamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen.

Osakkeet ja osakepääoma

Yhtiöllä oli katsauskauden alussa 4.838.005 A-osaketta ja 1.455.000 B-osaketta. Yhtiön hallitus päätti 28. helmikuuta 2014 ja 14. toukokuuta 2014 yhtiökokousten antamien valtuutusten perusteella hankkia yhteensä 5.250 kpl omia osakkeita. Katsauskauden aikana konvertoitiin 679.836 A-osaketta B-osakkeiksi, jonka seurauksena yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 4.158.169 A-osaketta ja 2.134.836 B-osaketta. Yhtiön osakepääoma on 125.000,00 euroa.

Taaleritehtaan osakkeenomistajat ja omat osakkeet

Taaleritehtaalla oli katsauskauden lopussa 593 osakkeenomistajaa. Yhtiöllä oli 30.6.2014 hallussaan 5.250 kpl omia osakkeita.

Henkilöstö

Konsernin kokoaikaisen henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 146 (112). Henkilöstöstä 95 prosenttia työskenteli Suomessa ja 5 prosenttia ulkomailla.

Tase, vakavaraisuus ja omat varat

Taaleritehdas-konsernin ydinvakavaraisuus (CET1) sekä vakavaraisuussuhdeluku oli kesäkuun lopussa

30,3 % (55,8 %), kun sääntelyn minimivaade omille varoille on 8 %. Taaleritehdas-konsernin tavoite ydinvakavaraisuudelle on vähintään 12 %. Vakavaraisuuden luvut on esitetty 1.1.2014 lähtien uuden EU:n vakavaraisuusasetuksen (CRR, EU 575/2013) mukaisesti ja vertailutietoja ei ole oikaistu. Katsauskauden tulosta eikä vähemmistöosuutta ole huomioitu ydinpääomassa 1.1.2014 alkaen. Konsernin ydinpääoma ennen aineettomien hyödykkeiden ja vähemmistöosuuden vähentämistä oli 21,3 miljoonaa euroa (21,0 milj.euroa) ja vähennysten jälkeen 18,4 miljoonaa euroa (19,6 milj.euroa). Riskipainotettujen sitoumusten määrä nousi kesäkuun lopussa 4,9 miljoonaan euroon luottokannan kasvun ja tehtyjen sijoitusten myötä (2,8 milj.euroa).

Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuussäännökset tiukentuivat Basel III-säännösten myötä. Uusi EU:n vakavaraisuusdirektiivi ja -asetus (CRD4/CRR) julkaistiin 27.6.2013 ja uudet säännökset astuivat voimaan 1.1.2014, joilla implementoidaan Basel III -säännökset vaiheittain vuosina 2014–2019. Taaleritehdas soveltaa vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmää (luottoriskin oman pääoman vaade) ja perusmenetelmää (operatiivisen riskin oman pääoman vaade).

CRR CRD3 CRR CRD3
OMAT VARAT, 1.000 euroa 30.6.2014 30.6.2013 1.1.2014 31.12.2013
Ydinpääoma ennen vähennyksiä 21 274 20 986 21 428 21 428
Vähennykset ydinpääomasta
Aineettomat hyödykkeet 2 460 1 148 1 313 1 313
Muut vähennykset 212 102 102
Vähemmistöosuus 388 408
Vähennykset ydinpääomasta yhteensä 2 848 1 360 1 823 1 415
Ydinpääoma (CET1) 18 426 19 626 19 605 20 013
Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) 18 426 19 626 19 605 20 013
Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2) 18 426 19 626 19 605 20 013
Riskipainotetut erät yhteensä 4 868 2 812 3 667 3 667
josta luottoriskin osuus 2 123 523 1 378 1 378
josta operatiivisen riskin osuus 2 745 2 289 2 289 2 289
Ydinpääoma (CET1) suhteessa
riskipainotettuihin eriin (%) 30,3 % 55,8 % 42,8 % 43,7 %
Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa
riskipainotettuihin eriin (%) 30,3 % 55,8 % 42,8 % 43,7 %
Omat varat yhteensä (TC) suhteessa
riskipainotettuihin eriin (%) 30,3 % 55,8 % 42,8 % 43,7 %

Konsernin taseen loppusumma oli 40,3 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa (26,9 milj.euroa) ja 28,1 miljoonaa euroa vuoden 2013 lopussa. Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 23,2 miljoonaa euroa (22,1 milj.euroa), ja 22,6 miljoonaa euroa per 31.12.2013. Taaleritehdas Oyj julkisti 30 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaohjelman 14.3.2014 rahoituksensa monipuolistamiseksi, josta ensimmäinen 10 miljoonan euron joukkovelkakirja laskettiin liikkeelle 3.4.2014. Tavoitteena oli mahdollisimman laaja-alainen sijoittajakunta ja erityisesti vähittäissijoittajat. Ensimmäistä 10 miljoonan euron lainaa merkitsi yli 140 sijoittajaa ja lainan merkintäaikaa lyhennettiin suuren kysynnän vuoksi. Joukkovelkakirjalaina noteerattiin 7.4.2014 ensimmäisenä joukkovelkakirjalainana Helsingin Pörssin First North Bond Market Finland-markkinapaikalla.

Taaleritehdas-konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 57,4 % (82,4 %) ja modifioitu omavaraisuusaste 58,4 % (82,5 %).

30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
Omavaraisuusaste -% 57,4 % 82,4 % 80,5 %
Modifioitu omavaraisuusaste -% 58,4 % 82,5 % 81,6 %
Lainasaamiset, milj. euroa 15,3 0,4 11,0
Konsernin vakavaraisuussuhde, % 30,3 % 55,8 % 43,7 %
Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde, % 30,3 % 55,8 % 43,7 %
Henkilöstö katsauskauden lopussa, kokoaikainen 146 112 130
A-osakkeiden lkm, katsauskauden lopussa 4 152 919 4 838 005 4 838 005
B-osakkeiden lkm, tilikauden lopussa 2 132 585 1 455 000 1 455 000
A-osakkeiden keskim. lkm 4 495 462 4 838 005 4 838 005
B-osakkeiden keskim. lkm (tod/tod) 1 793 793 546 630 1 004 548
B-osakkeen päätöskurssi, EUR 19,75 13,70 18,30

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Pääomarahastojen hallinnoima Taaleritehtaan Tuulitehdas II perustettiin katsauskauden jälkeen ja parhaillaan kerätään rahastoon pääomia tuulivoimahankkeiden kasvattamiseksi. Myös hankekartoitus on aktiivisimmillaan Pääomarahastojen uuden Afrikka-rahaston osalta ja ensimmäisestä hankkeesta on tehty sijoituspäätös heinäkuussa 2014. Lainaamon tytäryhtiön Takaamon (Suomen Vuokravastuu Oy) sulautussuunnitelma etenee suunnitelman mukaisesti ja yhtiön on tarkoitus sulautua emoyhtiöönsä Lainaamo Oy:hyn vuoden 2014 lopussa.

Tulevaisuuden näkymät

Vuoden loppua kohden markkinoiden voidaan odottaa rauhoittuvan, vaikkakin geopoliittiset riskitekijät Ukrainassa ja Lähi-idässä ylläpitävät jatkuvasti pientä epävarmuutta. Yhdysvaltojen keskuspankin asteittain kiristyvä rahapolitiikka säilyy teemana, vaikka vuoden alkupuoliskon kaltaisia merkittäviä kurssiliikkeitä sillä tuskin saadaan enää aikaiseksi. High Yield -sijoitusten voittokulku, etenkin Yhdysvalloissa, on todennäköisesti takanapäin ja euroalueen osakemarkkinoiden voi odottaa palautuvan kevään ja kesän laskun jälkeen. Korkoliikkeet jäävät todennäköisesti vähäisiksi, vaikkakin nousupainetta on enemmän kuin laskupainetta. Euro on vihdoin heikentynyt yhdysvaltojen dollaria vastaan ja trendin voi odottaa säilyvän laskevana toisella vuosipuoliskolla. Sijoitustoimintamme suhtautuu edelleen positiivisesti etenkin osakemarkkinoiden kehitykseen ja jatkaa omaisuusluokan ylipainottamista sijoitussalkuissa.

Taloudellinen ympäristö tulee pysymään haastavana. Taaleritehtaan liiketoimintaa on määrätietoisesti pyritty hajauttamaan Lainaamon ja Sijoitustehtaan kautta. Varainhoito vastaa kasvavasta ja stabiilista liiketoiminnasta ja Pääomarahastojen kautta pyritään löytämään uusia kasvuaihioita perinteisen Varainhoidon rinnalle. Lainaamon liiketoiminta on lähtenyt hyvään kasvuun ja liiketoiminnan tulisi saavuttaa positiivinen tulos H2/2014. Taaleritehdas jatkaa taseensa tehostamista käyttämällä eri rahoitusratkaisuja ja selvittää irtautumismahdollisuuksia valikoiduista pääomarahastohankkeista loppuvuoden aikana. Haastavasta taloudellisesta ympäristöstä huolimatta, pyrimme hallittuun kannattavaan kasvuun ja arvioimme yhtiön tuloksen kehittyvän suotuisasti ja hoidettavana olevan varallisuuden kasvavan loppuvuoden 2014 aikana.

Helsingissä 22. päivänä elokuuta 2014

Hallitus

KONSERNIN TULOSLASKELMA 1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013
Palkkiotuotot 15 513 229,58 11 933 111,67 25 459 611,79
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 891 465,49 634 210,00 1 233 434,45
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista -5 172,10 91 897,50 91 897,50
Korkotuotot 1 079 334,46 64 049,49 580 843,52
Liiketoiminnan muut tuotot 46 510,50 59 430,37 122 013,84
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 17 525 367,93 12 782 699,03 27 487 801,10
Palkkiokulut -2 596 112,34 -1 992 462,00 -4 425 355,88
Korkokulut -132 906,72 -12 838,49 -22 458,63
Hallintokulut
Henkilöstökulut yhteensä -8 075 036,77 -6 069 609,09 -11 922 150,17
Muut hallintokulut -2 271 172,65 -1 458 312,69 -3 379 129,68
Poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvosta -91 594,16 -139 288,08 -287 137,65
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja
aineettomista hyödykkeistä -143 234,67 -88 417,01 -184 607,63
Liiketoiminnan muut kulut -1 383 120,22 -1 308 648,60 -2 596 317,65
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista -253 022,20 0,00 -144 497,00
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -2 335,91 -3 647,36 -5 165,10
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 576 832,29 1 709 475,71 4 520 981,71
Tuloverot -629 470,89 -563 424,93 -1 337 901,18
VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN 1 947 361,40 1 146 050,78 3 183 080,53
Vähemmistön osuus tilikauden voitosta/tappiosta -63 768,33 -21 369,23 21 865,00
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 883 593,07 1 124 681,55 3 204 945,53


KONSERNIN TASE

Vastaavaa 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
Saamiset luottolaitoksilta 11 291 849,92 11 385 609,88 11 519 086,48
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 15 318 325,21 436 063,95 11 040 302,41
Osakkeet ja osuudet 5 591 644,27 11 799 640,86 375 152,42
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 0,00 68 506,95 1 053 584,42
Aineettomat hyödykkeet 2 460 308,11 1 148 360,74 1 312 974,35
Konserniliikearvo 667 440,74 838 846,37 726 702,00
Muut pitkävaikutteiset 1 792 867,37 309 514,37 586 272,35
Aineelliset hyödykkeet 536 033,89 349 701,28 343 191,16
Muut aineelliset hyödykkeet 536 033,89 349 701,28 343 191,16
Muut varat 2 301 786,04 1 081 157,10 1 569 795,85
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 2 820 726,47 605 193,88 848 629,17
40 320 673,91 26 874 234,64 28 062 716,26
Vastattavaa 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
VIERAS PÄÄOMA 17 163 170,39 4 734 011,20 5 474 657,74
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 10 000 000,00
Muut velat 1 992 660,97 2 014 310,36 2 270 762,13
Siirtovelat ja saadut ennakot 5 170 509,42 2 719 700,84 3 203 895,61
OMA PÄÄOMA 22 769 718,10 21 676 412,41 22 180 118,73
Osakepääoma 125 000,00 125 000,00 125 000,00
Vapaat rahastot 14 638 002,40 16 148 323,60 14 638 002,40
Edellisten tilikausien voitto(tappio) 6 123 122,63 4 278 407,26 4 212 170,80
Tilikauden voitto (tappio) 1 883 593,07 1 124 681,55 3 204 945,53
Vähemmistön osuus pääomasta 387 785,42 463 811,03 407 939,79
40 320 673,91 26 874 234,64 28 062 716,26
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013
Liiketoiminnan rahavirta:
Liikevoitto (tappio) 2 576 832,29 1 709 475,70 4 520 981,71
Suunnitelman mukaiset poistot 143 234,67 88 417,01 184 607,63
Konserniliikearvon poisto ja vähennys 91 594,16 139 288,08 287 137,65
Muut oikaisut 97 652,64 -84 119,39 -129 394,84
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 2 909 313,76 1 853 061,40 4 863 332,15
Käyttöpääoman muutos
Korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -2 712 316,74 -191 290,22 -923 364,26
Korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 1 150 181,99 914 543,85 1 652 743,30
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 347 179,01 2 576 315,03 5 592 711,19
Maksetut välittömät verot (-) -137 788,06 -122 331,75 -920 035,28
Liiketoiminnan rahavirta (A) 1 209 390,95 2 453 983,28 4 672 675,91
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 542 672,42 -244 951,11 -611 389,60
Investoinnit muihin sijoituksiin -4 382 807,81 -11 661 015,00 -263 409,00
Investoinnit tytäryrityksiin -34 137,48 141 455,62 131 424,80
Investoinnit omistusyhteysyrityksiin 0,00 -34 125,00 -1 020 720,21
Lainasaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -4 278 022,79 -411 739,22 -11 021 175,53
Luovutustulot tytäryrityksistä 19 173,00 750,00 750,00
Luovutustulot omistusyhteysyrityksistä 199 119,24 52 352,50 52 352,50
Luovutustulot muista sijoituksista 0,00 606 246,82 606 246,82
Investointien rahavirta (B) -10 019 348,26 -11 551 025,39 -12 125 920,22
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen oman pääoman muutokset 0,00 14 986 500,00 14 986 500,00
Omien osakkeiden hankkiminen -50 678,25 0,00 0,00
Palautukset sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,00 -560 000,00 -2 070 321,20
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 10 000 000,00 0,00 0,00
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 366 601,00 -150 000,00 -150 000,00
Rahoituksen rahavirta (C) 8 582 720,75 14 276 500,00 12 766 178,80
Rahavarojen lisäys/vähennys (A+B+C) -227 236,56 5 179 457,89 5 312 934,49
Rahavarat katsauskauden alussa 11 519 086,48 6 206 151,99 6 206 151,99
Rahavarat katsauskauden lopussa 11 291 849,92 11 385 609,88 11 519 086,48
Rahavarojen muutos katsauskautena -227 236,56 5 179 457,89 5 312 934,49
OMAN PÄÄOMAN LISÄYKSET JA VÄHENNYKSET TILIKAUDEN AIKANA
Konserni 1.1.2014 Lisäys Vähennys 30.6.2014
Osakepääoma 125 000,00 0,00 0,00 125 000,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 14 638 002,40 0,00 0,00 14 638 002,40
Edellisten tilikausien tulos 7 417 116,33 15 285,55 1 258 601,00 6 173 800,88
Omat osakkeet 0,00 0,00 50 678,25 -50 678,25
Tilikauden tulos 0,00 1 883 593,07 0,00 1 883 593,07
Yhteensä 22 180 118,73 1 898 878,62 1 309 279,25 22 769 718,10
Vähemmistön osuus pääomasta 407 939,79 87 845,63 108 000,00 387 785,42
Oma pääoma + vähemmistö 22 588 058,52 1 986 724,25 1 417 279,25 23 157 503,52
Konserni 1.1.2013 Lisäys Vähennys 31.12.2013
Osakepääoma 125 000,00 0,00 0,00 125 000,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 721 823,60 14 986 500,00 2 070 321,20 14 638 002,40
Edellisten tilikausien tulos 4 304 228,41 0,00 92 057,61 4 212 170,80
Tilikauden tulos 0,00 3 204 945,53 0,00 3 204 945,53
Yhteensä 6 151 052,01 18 191 445,53 2 162 378,81 22 180 118,73
Vähemmistön osuus pääomasta 339 211,24 282 686,69 213 958,14 407 939,79
Oma pääoma + vähemmistö 6 490 263,25 18 474 132,22 2 376 336,95 22 588 058,52
Konserni 1.1.2013 Lisäys Vähennys 30.6.2013
Osakepääoma 125 000,00 0,00 0,00 125 000,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 721 823,60 14 986 500,00 560 000,00 16 148 323,60
Edellisten tilikausien tulos 4 304 228,41 0,00 25 821,15 4 278 407,26
Tilikauden tulos 0,00 1 124 681,55 0,00 1 124 681,55
Yhteensä 6 151 052,01 16 111 181,55 585 821,15 21 676 412,41
Vähemmistön osuus pääomasta 339 211,24 303 430,92 178 831,13 463 811,03

Puolivuotiskatsaus on tilintarkastamaon.

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 julkistetaan 19.2.2015.

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas Oyj on sijoitusyhtiö, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Missionamme Taaleritehtaalla on edistää suomalaisten pääomamarkkinoiden toimintaa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Haluamme mahdollistaa varakkaiden ja vaurastuvien suomalaisten aktiivisen osallistumisen pääomamarkkinoiden kehittämiseen ja tehdä omistajuudesta arvon ja ylpeyden aiheen. Varainhoitomme ja sijoitustoimintamme perustuu kustannustehokkuuteen, läpinäkyvyyteen ja näkemykselliseen salkunhoitoon.

Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, Taaleritehtaan Holvi Oy joka tarjoaa Taaleritehtaan asiakkaille vero- ja lainopillista neuvontaa sekä yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut asteittaisen kansainvälistymisen: tarjoamme varainhoitopalveluita myös Turkissa. Taaleritehdas ryhmässä on yli 140 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hallinnoitavia varoja 3,3 miljardia euroa ja Varainhoidon asiakkaita lähes 2.900 kesäkuun 2014 lopussa.

Lisätietoa Taaleritehdas-konsernista löytyy kotisivuilta www.taaleritehdas.fi

Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 040 7789020

Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 046 8787666

Jätä kommentti

facebook twitter