Etusivu » Arkistot 16.7.2014

ZEELAND OYJ PIDENTÄÄ 9.7.2014 PÄÄTETYN OSAKEANNIN MERKINTÄAIKAA 18.8.2014 SAAKKA

Zeeland Oyj

Yhtiötiedote

ZEELAND OYJ PIDENTÄÄ 9.7.2014 PÄÄTETYN OSAKEANNIN MERKINTÄAIKAA 18.8.2014 SAAKKA

Helsinki, 2014-07-16 15:31 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Zeeland Oyj on tammikuussa 2014 tiedottanut alkavansa valmistella tytäryhtiöiden yrityssaneerausten vahvistamiselle ehdollista osakeantia, joka on kirjattu myös tytäryhtiöiden vahvistettuun yrityssaneerausohjelmaan. Zeeland Oyj:n hallitus on Helsingin käräjäoikeuden vahvistettua tytäryhtiöiden yrityssaneerausohjelman 9.7.2014 päättänyt ja tiedottanut eräille kotimaisille sijoittajille suunnatusta osakeannista.

Zeeland Oyj:n hallitus on saanut tiedon, että yksi velkoja, joka ei ole yrityssaneerausta vastustanut, on kuitenkin nyt ilmoittanut tyytymättömyytensä Helsingin käräjäoikeuden tekemästä saneerausohjelman vahvistamispäätöksestä.

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan 9.7.2014 vahvistettua saneerausohjelmaa on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei tuomioistuin, jossa asia on muutoksenhaun vuoksi vireillä, toisin määrää.

Tyytymättömyyden ilmoittamisesta seuraavan saneerausohjelman lainvoimaisuuden epävarmuudesta johtuen Zeeland Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa suunnatun osakeannin merkintäaikaa yli saneerauspäätöksen valitusajan päättymisen 18.8.2014 saakka. Lisäksi Zeeland Oyj:n hallitus on päättänyt myöntää suunnatussa osakeannissa jo merkintöjä tehneille sijoittajille oikeuden perua tehdyt merkinnät ilmoittamalla siitä kirjallisesti Zeeland Oyj:lle 18.8.2014 mennessä.

Uuden aikataulun mukaan hallitus päättää suunnatussa osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä 18.8.2014 jälkeen ja suunnatussa osakeannissa hyväksytysti merkityt uudet osakkeet haetaan erikseen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle arviolta 29.8.2014.

ZEELAND OYJ

HALLITUS

Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331


Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

YKSI ZEELAND OYJ:N TYTÄRYHTIÖIDEN VELKOJISTA ON ILMOITTANUT TYYTYMÄTTÖMYYTENSÄ KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ VAHVISTAA ZEELAND OYJ:N TYTÄRYHTIÖIDEN SANEERAUSOHJELMA

Zeeland Oyj

Yhtiötiedote

YKSI ZEELAND OYJ:N TYTÄRYHTIÖIDEN VELKOJISTA ON ILMOITTANUT TYYTYMÄTTÖMYYTENSÄ KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ VAHVISTAA ZEELAND OYJ:N TYTÄRYHTIÖIDEN SANEERAUSOHJELMA

Helsinki, 2014-07-16 15:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Zeeland Oyj on saanut tietoonsa, että yksi sen tytäryhtiöiden velkojista on ilmoittanut tyytymättömyytensä Helsingin käräjäoikeuden 9.7.2014 tekemästä päätöksestä kaikkien Zeeland Oyj:n tytäryhtiöiden saneerausohjelman vahvistamiseksi.

Nyt tyytymättömyytensä ilmoittanut velkoja ei tehnyt saneerausmenettelyn aikana Helsingin käräjäoikeudelle huomautuksia tai väitteitä saneerausohjelman rakenteesta ja sisällöstä, kuten ei kukaan muukaan velkojista. Tyytymättömyydestä ilmoittanut velkoja ei ole myöskään äänestänyt saneerausohjelman vahvistamista vastaan.

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan 9.7.2014 vahvistettua saneerausohjelmaa on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei tuomioistuin, jossa asia on muutoksenhaun vuoksi vireillä, toisin määrää. Saneerausohjelman mukaiset tytäryhtiöiden sulautumiset on merkitty kaupparekisteriin 14.7.2014.

Zeeland tiedottaa erikseen viimeistään saneerausohjelman vahvistamispäätöksen valitusajan päätyttyä 8.8.2014 jälkeen onko tyytymättömyytensä osoittanut velkoja lopulta valittanut käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen vai onko käräjäoikeuden päätös tullut lainvoimaiseksi.

ZEELAND OYJ

HALLITUS

Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

facebook twitter