Etusivu » osavuosikatsaus 1.7.2013-31.3.2014

osavuosikatsaus 1.7.2013-31.3.2014

SAV-Rahoitus Oyj

Yhtiötiedote

osavuosikatsaus 1.7.2013-31.3.2014

’SAV–Rahoituksen tulos lievästi positiivinen’

SAV–Rahoitus Oyj:n tulos oli lievästi positiivinen 1.7.2013 – 31.3.2014 välisellä ajalla. Taseemme on edelleen supistunut johtuen vieraan pääoman lyhennysohjelmasta. Tuloksen tekeminen alenevan taseen olosuhteissa on haasteellista ja pääpainomme onkin edelleen uuden, kestävän rahoitusrakenteen löytämisessä.

SAV-Rahoitus Oyj

Tuloslaskelma, tuhatta euroa

SAV-Rahoitus Oyj Konserni

1.7.2013-31.3.2014 1.7.2012-31.3.2013

Liikevaihto 2 551 3 253

Materiaalit ja palvelut -1 903 -2 287

Henkilöstökulut -406 -584

Poistot -98 -273

Liiketoiminnan muut kulut -432 -784

Liiketappio -289 -674

Rahoitustuotot-kulut 310 342

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja v 22 -332

Verot 0 1

Tilikauden voitto 22 -331

SAV-Rahoitus Oyj Konserni

VASTAAVAA 31.03.2014 30.06.2013

Aineettomat oikeudet 241 332

Aineelliset hyödykkeet 28 35

Sijoitukset 31 0

PYSYVÄT VASTAAVAT YHT 300 367

Vaihto-omaisuus 64 51

Pitkäaikaiset saamiset 3 161 3 707

Lyhytaikaiset saamiset 4 206 4 969

Rahat ja pankkisaamiset 22 185

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT 7 453 8 913

VASTAAAVAA YHTEENSÄ 7 753 9 280

VASTATTAVAA 31.03.2014 30.06.2013

Osakepääoma 3 775 3 775

Ed. tilikausien voitto -1 209 288

Tilikauden voitto 22 -1 481

OMA PÄÄOMA YHT 2 587 2 583

Poistoero 31 0

Lyh.aik. Lainat rah laitoksilta 4 952 6 448

Ostovelat 30 97

Muut velat 56 56

Verovelat 0 8

Siirtovelat 97 88

Lyhtyaikainen yht 5 135 6 697

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 135 6 697

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 7 753 9 280

SEURAAVA TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

SAV-Rahoitus Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen tilikaudelta 1.7.2013 – 30.6.2014 keskiviikkona 27.8.2014.

Helsinki 14.5.2014

Hallitus

Janne Heusala

toimitusjohtaja

SAV-Rahoitus Oyj

050 339 0974

Certified Adviser

Privanet Pankkiiriliike Oy

050 480 4757

Jätä kommentti

facebook twitter