Etusivu » Arkistot toukokuu 2014

SIILI SOLUTIONS JA KEVA SOPIVAT TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITYSTYÖSTÄ

Siili Solutions Oyj

Lehdistötiedote

SIILI SOLUTIONS JA KEVA SOPIVAT TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITYSTYÖSTÄ

Siili Solutions Oyj Lehdistötiedote 27.5.2014 klo 9:00

Ohjelmistointegraattori Siili Solutions Oyj on solminut palvelusopimuksen julkisen sektorin työeläkeasioita hoitavan Kevan kanssa. Sopimuksen mukaisesti Siili Solutions toimittaa jatkossa Kevalle tietojärjestelmien kehitykseen ja ylläpitoon liittyviä asiantuntijapalveluita.


”Toiminnallinen tehokkuus, tekemisen ohjattavuus ja kustannussäästöt ovat tärkeitä teemoja tietojärjestelmien kehityshankkeissa niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Siili haastaa perinteiset tietojärjestelmäintegraattorit osaamisen syvyydessä ja kustannustehokkuudessa, sekä pienet erikoistujat teknologiariippumattomalla laajalla osaamisellaan ja ohjattavuudellaan.” sanoo Siilin toimitusjohtaja Seppo Kuula.


Siilin ketterä liiketoimintamalli tuo asiakkaiden tietojärjestelmäprojekteihin ohjattavuutta, mitattavuutta ja kustannustehokkuutta. Asiakas maksaa ainoastaan siitä osaamisesta, jota projektissa konkreettisesti tarvitaan. Onnistunut tietojärjestelmäkehitys tehdään asiakkaan omien asiantuntijoiden ja käyttäjien kanssa yhdessä, teknologiariippumattomasti ja läpinäkyvästi.


”Hoidamme Kevassa noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Hyödynnämme palveluissamme monipuolisesti tietotekniikkaa. Palveluiden kehittäminen ja ylläpito on pitkäjänteistä työtä, jota teemme useiden kumppaneiden kanssa. Valitsemme kumppanit julkisen hankintalainsäädännön mukaisesti ja valinnoissa korostuu toimittajien osaaminen ja kustannustehokkuus. Näin oli myös tässä tapauksessa. Siilin voittamassa kilpailutuksessa etsimme pitkäaikaista kumppania, joka pystyy jatkossa tukemaan Kevaa eläkeasioiden käsittelyjärjestelmän tuotannon hoidossa ja järjestelmän jatkokehittämisessä yhteistyössä Kevan omien ja muiden toimittajien asiantuntijoiden kanssa.” sanoo Kevan tietohallintojohtaja Anssi Raitanen.


Siili Solutions on yksi IT-alan nopeimmin kasvavista yrityksistä ja maan johtavista digitaalisten palveluiden tuottajista. Kevan lisäksi yhtiö tekee julkisella sektorilla tiivistä yhteistyötä muun muassa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen, Eläketurvakeskuksen ja Kuntahankintojen kanssa useiden hankkeiden osalta.


Keva hoitaa 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Keva maksoi vuonna 2013 julkisen sektorin työeläkkeitä noin 8,6 miljardia euroa. Kevan sijoitusomaisuus oli vuoden 2013 lopussa noin 37,8 miljardia euroa.


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Seppo Kuula, Siili Solutions Oyj

Puhelin: 040 370 0032

Sähköposti: seppo.kuula(at)siili.fi

Tietohallintojohtaja Anssi Raitanen, Keva

Puhelin: 0400 639 708

Sähköposti: anssi.raitanen(at)keva.fi

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on suomalainen tietojärjestelmien kehityspalveluita tarjoava yhtiö, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia IT-asiantuntijapalveluita julkishallinnolle, pankeille, mediatoimialalle ja teollisuudelle. Yhtiön ensisijaisina kohdeasiakkaina ovat Suomen 500 suurinta yritystä sekä valtion- ja kunnallishallinto. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.fi

SIILI SOLUTIONS OYJ ANALYYSIYHTIÖ INDERESIN SEURANTAAN

Siili Solutions Oyj

Lehdistötiedote

SIILI SOLUTIONS OYJ ANALYYSIYHTIÖ INDERESIN SEURANTAAN

Siili Solutions Oyj Lehdistötiedote 20.5.2014 klo 16.00

Analyysiyhtiö Inderes on aloittanut tietojärjestelmien kehityspalveluita tuottavan Siili Solutions Oyj:n seurannan. Inderes on kokonaan työntekijöidensä omistama analyysiyhtiö, joka tarjoaa yrityksille ja rahoittajille työkalut taloudellisesti kannattavien päätösten tekoon.

Inderesin seurannan aloitusraportti on saatavilla Siilin nettisivujen Sijoittajat-osiosta.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Seppo Kuula

puhelin: 040 370 0032, sähköposti: seppo.kuula@siili.fi

Talousjohtaja Samuli Siljamäki

puhelin: 040 709 2848, sähköposti: samuli.siljamaki@siili.fi

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on suomalainen tietojärjestelmien kehityspalveluita tarjoava yhtiö, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia IT -asiantuntijapalveluita julkishallinnolle, pankeille, mediatoimialalle ja teollisuudelle. Yhtiön ensisijaisina kohdeasiakkaina ovat Suomen 500 suurinta yritystä sekä valtion- ja kunnallishallinto. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.fi

osavuosikatsaus 1.7.2013-31.3.2014

SAV-Rahoitus Oyj

Yhtiötiedote

osavuosikatsaus 1.7.2013-31.3.2014

’SAV–Rahoituksen tulos lievästi positiivinen’

SAV–Rahoitus Oyj:n tulos oli lievästi positiivinen 1.7.2013 – 31.3.2014 välisellä ajalla. Taseemme on edelleen supistunut johtuen vieraan pääoman lyhennysohjelmasta. Tuloksen tekeminen alenevan taseen olosuhteissa on haasteellista ja pääpainomme onkin edelleen uuden, kestävän rahoitusrakenteen löytämisessä.

SAV-Rahoitus Oyj

Tuloslaskelma, tuhatta euroa

SAV-Rahoitus Oyj Konserni

1.7.2013-31.3.2014 1.7.2012-31.3.2013

Liikevaihto 2 551 3 253

Materiaalit ja palvelut -1 903 -2 287

Henkilöstökulut -406 -584

Poistot -98 -273

Liiketoiminnan muut kulut -432 -784

Liiketappio -289 -674

Rahoitustuotot-kulut 310 342

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja v 22 -332

Verot 0 1

Tilikauden voitto 22 -331

SAV-Rahoitus Oyj Konserni

VASTAAVAA 31.03.2014 30.06.2013

Aineettomat oikeudet 241 332

Aineelliset hyödykkeet 28 35

Sijoitukset 31 0

PYSYVÄT VASTAAVAT YHT 300 367

Vaihto-omaisuus 64 51

Pitkäaikaiset saamiset 3 161 3 707

Lyhytaikaiset saamiset 4 206 4 969

Rahat ja pankkisaamiset 22 185

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT 7 453 8 913

VASTAAAVAA YHTEENSÄ 7 753 9 280

VASTATTAVAA 31.03.2014 30.06.2013

Osakepääoma 3 775 3 775

Ed. tilikausien voitto -1 209 288

Tilikauden voitto 22 -1 481

OMA PÄÄOMA YHT 2 587 2 583

Poistoero 31 0

Lyh.aik. Lainat rah laitoksilta 4 952 6 448

Ostovelat 30 97

Muut velat 56 56

Verovelat 0 8

Siirtovelat 97 88

Lyhtyaikainen yht 5 135 6 697

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 135 6 697

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 7 753 9 280

SEURAAVA TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

SAV-Rahoitus Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen tilikaudelta 1.7.2013 – 30.6.2014 keskiviikkona 27.8.2014.

Helsinki 14.5.2014

Hallitus

Janne Heusala

toimitusjohtaja

SAV-Rahoitus Oyj

050 339 0974

Certified Adviser

Privanet Pankkiiriliike Oy

050 480 4757

Taaleritehdas Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 13.5.2014

Taaleritehdas Oyj

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Taaleritehdas Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 13.5.2014

Helsinki, 2014-05-13 09:23 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Taaleritehdas Oyj:n tänään pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttamisen sekä 11 ja 12 §:ien lisäämisen yhtiöjärjestykseen.

Taaleritehdas Oyj:n tänään Helsingissä pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 §:ää lisäämällä siihen ns. muuntolausekkeen, jonka perusteella A-sarjan osakkeita voidaan muuntaa B-sarjan osakkeiksi, tarkentaa yhtiön osakkeiden kuulumista arvo-osuusjärjestelmään sekä tehdä vähäisiä kirjoitusasuun liittyviä teknisiä muutoksia.

3 § Osakkeet

Yhtiöllä voi olla kaksi osakesarjaa, A- ja B-sarja. A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

A-sarjan osakkeen omistajalla on oikeus vaatia omistamiensa A-sarjan osakkeiden muuntamista B-sarjan osakkeiksi suhteessa 1:1. Muuntamista koskeva vaatimus voidaan esittää aina kahdesti (2) vuodessa hallituksen ilmoittamana ajankohtana, ellei hallitus toisin päätä. Vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettavien osakkeiden lukumäärä ja arvo-osuustili, jolle osakkeet on kirjattu. Yhtiö voi pyytää osakkeenomistajien arvo-osuustilille tehtäväksi omistajan luovutusoikeutta rajoittavan merkinnän muuntamismenettelyn ajaksi. Yhtiö tekee muuntamista koskevan kaupparekisteri-ilmoituksen aina kaksi (2) kertaa vuodessa, ellei hallitus toisin päätä. Osakkeen muuntamista koskevaa vaatimusta ei voi peruuttaa. Hallitus päättää tarvittaessa muuntamisen tarkemmista ehdoista.

Mikäli A-sarjan osakkeiden lukumäärä laskee alle viidentoista prosentin laskettuna A- ja B-sarjan osakkeiden yhteismäärästä, voidaan jäljellä olevat A-sarjan osakkeet muuntaa B-sarjan osakkeiksi suhteessa 1:1. Hallitus tekee kaikki muuntamista koskevat tarpeelliset päätökset. Osakkeiden muuntaminen tässä tilanteessa ja siihen liittyvät päätökset eivät edellytä A-sarjan osakkeen omistajan suostumusta. Suhteellista osuutta laskettaessa ei oteta huomioon yhtiön hallussa olevia osakkeita.

11 ja 12 §:ien lisääminen yhtiöjärjestykseen

Yhtiökokous päätti lisätä yhtiöjärjestykseen 11 ja 12 §:t, jotka liittyvät yhtiökokousten käytännön järjestelyihin, ilmoittautumisen ja kokouskutsun toimittamistavan osalta.

11 § Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen

Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on tehtävä osallistumisilmoitus yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

12 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentin mukaista täsmäytyspäivää heidän osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä, julkaisemalla kutsu yhtiön internet-kotisivuilla tai ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä, ja se tulee saataville Taaleritehtaan internetsivuille osoitteessa www.taaleritehdas.fi viimeistään 27.5.2014.

Taaleritehdas Oyj

Juhani Elomaa

toimitusjohtaja

Taaleritehtaan Hyväksyttynä Neuvonantaja toimii Merasco Oy, puh. 09-6129670


Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on sijoitusyhtiö, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Sijoitustoimintamme perustuu kustannustehokkuuteen, läpinäkyvyyteen ja näkemykselliseen salkunhoitoon. Taaleritehdas konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:sta. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, osaomistusyhtiö sijoitusasuntotoimintaan keskittyvä Asuntoverstas hallinnointi- ja vuokraus Oy,yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 140 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa,Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 2,8 miljardia euroa ja asiakkaita 2500 joulukuun 2013 lopussa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi

Taaleritehdas nyt myös Twitterissä!

Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 040-7789020

Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 046-8787666

facebook twitter