Etusivu » Verkkokauppa.com Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty – merkintäaika on keskeytetty

Verkkokauppa.com Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty – merkintäaika on keskeytetty

Verkkokauppa.com Oyj

Yhtiötiedote

Verkkokauppa.com Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty – merkintäaika on keskeytetty

Verkkokauppa.com Oyj Yhtiötiedote 02.04.2014 klo 18.30

EI LEVITETTÄVÄKSI TAI LÄHETETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN.

Verkkokauppa.com Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty – merkintäaika on keskeytetty

Verkkokauppa.com Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty. Kysyntä oli erittäin vahvaa institutionaalisten sijoittajien keskuudessa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus päätti tästä syystä, että listautumisannin merkintäaika keskeytetään ennenaikaisesti annin ehtojen mukaisesti.

Yleisöannin merkintäaika internetin e-merkintöjen osalta päättyi tiistaina 1.4.2014 klo 16.00. Yleisöanti keskeytettiin muissa merkintäpaikoissa keskiviikkona 2.4.2014 klo 18.30. Instituutioanti keskeytettiin keskiviikkona 2.4.2014 klo 18.30. Kaupankäynti NASDAQ OMX First North Finland -markkinapaikalla alkaa arviolta perjantaina 4.4.2014.

Verkkokauppa.com Oyj ja myyjät tekevät lopullisen päätöksen merkittäväksi tarjottavien osakkeiden määrästä ja lopullisesta merkintähinnasta arviolta viimeistään torstaina 3.4.2014.

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Verkkokauppa.com Oyj, toimitusjohtaja Samuli Seppälä, samuli.seppala@verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com Oyj, talousjohtaja Jussi Tallgren, jussi.tallgren@verkkokauppa.com

Puhelimitse yhteydenotot 010 309 5555 (keskus)

Rajoitukset

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta osakkeiden myymiseksi tai kehotusta tekemään tarjousta osakkeiden ostamiseksi mitään arvopapereita millään lainkäyttöalueella. Tämä asiakirja ei ole esite eikä muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa merkitä, antaa merkintäsitoumusta tai ostaa arvopapereita eikä tämä asiakirja tai mikään osa siitä muodosta pohjaa millekään sopimukselle eikä tähän asiakirjaan tai sen osaan tule vedota minkään arvopaperiin liittyvän sopimuksen yhteydessä millään lainkäyttöalueella. Mahdollisten sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa mitään tässä asiakirjassa mainittuja arvopapereita tai tehdä muita sijoituspäätöksiä muutoin kuin Verkkokauppa.comin julkaiseman esitteen sisältämien tietojen perusteella.

Tätä asiakirjaa ei saa jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat tällä hetkellä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät missään olosuhteissa muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Verkkokauppa.com Oyj ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta tai (iii) määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv) henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote liittyy määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i), (ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on mahdollista ja tarkoitettu ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!