Etusivu » Taaleritehdas Oyj:n Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 4.4.2014

Taaleritehdas Oyj:n Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 4.4.2014

Taaleritehdas Oyj

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Taaleritehdas Oyj:n Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 4.4.2014

Helsinki, 2014-04-04 15:09 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Taaleritehdas Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous:

  • Vahvisti tilikaudelta 1.1. – 31.12.2013 maksettavaksi osingoksi 0,20 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 9.4.2014 ja maksupäivä 16.4.2014.
  • Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita, hallituksen jäsenten lukumäärää sekä hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.
  • Valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Peter Fagernäs, Juha Laaksonen, Pertti Laine, Vesa Puttonen ja Esa Kiiskinen (uusi hallituksen jäsen).

Taaleritehdas Oyj:n tänään Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2013

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2013.

Osakekohtainen osinko0,20 euroa

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,20 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 9.4.2014 ja maksupäivä 16.4.2014.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2013.

Hallituksen palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 25.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 18.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 15.000 euroa. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Peter Fagernäs, Juha Laaksonen, Pertti Laine ja Vesa Puttonen sekä uutena jäsenenä Esa Kiiskinen.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin Ernst&Young Oy KHT-yhteisö. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin hankkimaan omia osakkeita seuraavien ehdoin:

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa sekä yhtiön avainhenkilöiden sitouttamisjärjestelyjen mahdollistamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään viisisataatuhatta (500.000) A-osaketta ja kaksisataaviisikymmentätuhatta (250.000) B-osaketta. Enimmäismäärät vastaavat 10,3 % A-osakkeista ja 17,2 % B-osakkeista (11,9 % kaikista osakkeista) kokouskutsun päivämäärällä.

Osakkeista maksettavan vastikkeen vähimmäismäärä on 2 euroa ja enimmäismäärä 30 euroa osakkeelta.

Hallitus on oikeutettu hankkimaan osakkeita muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja päättämään osakkeiden hankkimisjärjestyksestä.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen kaikista muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja kumoaa yhtiönkokouksen 7.3.2013 päättämän yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.


Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä, ja se tulee saataville Taaleritehtaan internetsivuille osoitteessa www.taaleritehdas.fi viimeistään 18.4.2014.

Taaleritehdas Oyj

Juhani Elomaa

Toimitusjohtaja


Taaleritehtaan Hyväksyttynä Neuvonantaja toimii Merasco Oy, puh. 09-6129670


Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on sijoitusyhtiö, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Sijoitustoimintamme perustuu kustannustehokkuuteen, läpinäkyvyyteen ja näkemykselliseen salkunhoitoon. Taaleritehdas konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:sta. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, osaomistusyhtiö sijoitusasuntotoimintaan keskittyvä Asuntoverstas hallinnointi- ja vuokraus Oy,yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 140 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa,Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 2,8 miljardia euroa ja asiakkaita 2500 joulukuun 2013 lopussa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi

Taaleritehdas on myös twitterissä.

Jätä kommentti

facebook twitter