Etusivu » Arkistot lokakuu 2012

Metson osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2012

Metso Corporation

Metson osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2012

Metso Oyj:n pörssitiedote 25.10.2012 klo 12:00 paikallista aikaa

Vakaa tuloskehitys ja vahva tilauskertymä palveluliiketoiminnassa

Järjestämme osavuosikatsauksesta tänään torstaina 25.10.2012 klo 15:00 tiedotustilaisuuden tiedotusvälineille, sijoittajille ja analyytikoille. Tiedotustilaisuus pidetään Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä myös internetin kautta osoitteesta www.metso.com/IRvideot sekä puhelinkonferenssina (numerotiedot tiedotteen lopussa). Tilaisuus on englanniksi.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tammi-syyskuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Osavuosikatsaus on saatavilla myös verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Keskeistä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä

  • Uusia tilauksia saatiin heinä-syyskuussa 1 511 miljoonan euron arvosta (1 918 milj. e). Saadut tilaukset laskivat lähinnä Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentissä. Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat voimakkaasti kaikissa segmenteissä ja olivat 830 miljoonaa euroa eli 57 prosenttia kaikista tilauksista (717 milj. e ja 39 %). 

  • Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 754 miljoonaa euroa (1 561 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11 prosenttia ja oli 788 miljoonaa euroa eli 46 prosenttia konsernin liikevaihdosta (711 milj. e ja 48 %). 

  • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 5 prosenttia ja oli 171 miljoonaa euroa eli 9,7 prosenttia liikevaihdosta (163 milj. e ja 10,4 %). 

  • Osakekohtainen tulos oli 0,74 euroa (0,63 e). 

  • Vapaa kassavirta oli 118 miljoonaa euroa (213 milj. e). 

Arviomme vuoden 2012 taloudellisesta kehityksestä säilyy ennallaan:

Odotamme liikevaihtomme vuonna 2012 kasvavan vuodesta 2011 ja tuloksemme (EBITA ilman kertaluonteisia eriä) vuonna 2012 paranevan verrattuna vuoteen 2011.

Vuoden 2012 taloudellista tulostamme koskevat arviot perustuvat Metson tämänhetkisiin markkinanäkymiin, vahvaan tilauskantaan vuodelle 2012 ja nykyisenlaajuiseen liiketoimintaan sekä syyskuun 2012 valuuttakursseihin.

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen vuoden kolmannesta neljänneksestä:

Kysyntä oli vahvasti odotuksiemme mukainen. Neljänneksen loppua kohden koimme kaivosprojektien kysynnässä hieman hiljenemistä, vaikkakin kysyntä pysyi historiallisesti hyvällä tasolla. Neljänneksen tilaukset olivat tyydyttävällä tasolla ottaen huomioon sen, että emme saaneet yhtään suurta projektitilausta. Olen tyytyväinen etenkin palveluliiketoiminnan tilausten kasvuun. Tämä tukee liikevaihdon kasvua palveluissamme. Liikevaihtomme ja tuloksemme kasvoivat ja olivat hyvällä tasolla.

Syyskuussa teimme päätöksen rakennejärjestelyiden aloittamisesta paperikoneliiketoiminnassamme Suomessa. Tämän taustalla ovat asiakasteollisuudessa koetut pysyvät muutokset. Näillä välttämättömillä toimilla varmistamme hyvän kilpailukykymme ja johtavan markkina-asemamme nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Metson avainluvut

Miljoonaa euroaQ3/

2012
Q3/

2011
Muutos %Q1-Q3/

2012
Q1-Q3/

2011
Muutos % 2011
Saadut tilaukset1 511 1 918 -215 166 6 648 -22 7 961
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset830 717 162 523 2 431 4 3 100
   % saaduista tilauksista *)57 3951 38 40
Tilauskanta kauden lopussa5 031 5 926 -15 5 310
Liikevaihto1 754 1 561 125 406 4 572 18 6 646
Palveluliiketoiminnan liikevaihto788 711 112 304 2 042 13 2 871
   % liikevaihdosta *)46 4844 47 45
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä170,6 163,0 5488,4 426,4 15 628,5
   % liikevaihdosta9,7 10,49,0 9,3 9,5
Liikevoitto156,9 149,4 5449,0 383,3 17 571,8
   % liikevaihdosta8,9 9,68,3 8,4 8,6
Tulos/osake, euroa0,74 0,63 172,00 1,57 27 2,38
Vapaa kassavirta118 213 -45188 330 -43 375
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja, vuositasolla, %20,1 16,6 18,4
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %41,8 38,4 39,8
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, %16,7 13,8 12,2

*)  Ilman Valmet Automotivea.

Lähiajan näkymät

Markkinakehitys

Useimpien asiakasteollisuuksiemme kysyntä on ollut kuluvan vuoden aikana normaalilla tasolla vaihdellen hieman eri asiakasteollisuuksissa ja maantieteellisillä alueilla. Intian ja Kiinan kasvun hidastumisesta johtuen maailmantaloudessa koettiin lisääntyvää epävarmuutta. Tästä huolimatta arvioimme toimintaympäristömme jatkuvan kehittyvillä markkinoilla hyvänä useimmissa asiakasteollisuuksissamme. Arvioimme, että useimmissa asiakasteollisuuksissa kapasiteetin käyttöasteet säilyvät hyvinä tai tyydyttävinä, millä on myönteinen vaikutus palveluliiketoimintaamme.

Odotamme kaivosteollisuuden kysynnän jatkuvan historiallisesti hyvänä. On kuitenkin mahdollista, että kaivoslaitteiden kysyntä saattaa olla hieman hiljaisempaa muutamien seuraavien neljännesten aikana. Kaivosten oletettujen korkeiden käyttöasteiden, laajan asennetun laitekantamme sekä vahvistuneen huoltoverkostomme johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän jatkuvan erinomaisena. Arvioimme maarakennuslaitteiden kysynnän pysyvän tasaisena ja olevan tyydyttävää Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Brasilian markkinoilla. Arvioimme, että maarakennusteollisuudessa murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysyntä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa pysyy edelleen nykyisellä melko alhaisella tasolla. Odotamme maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme prosessiautomaatiojärjestelmien ja virtauksensäätölaitteiden ja niihin liittyvien palvelujen kysynnän jatkuvan hyvänä. Odotamme öljy- ja kaasuteollisuuden vahvan kysynnän tasoittavan sellu- ja paperiteollisuuden hiljenemistä.

Arvioimme sellutehdasmarkkinan kysynnän pysyvän tyydyttävänä ja laiteuudistusten ja palveluiden hyvänä. Paperilinjojen kysynnän arvioimme jatkuvan heikkona. Paperi- ja kartonkiteollisuuden kapasiteetin käyttöasteet saattavat hieman laskea, mutta palveluliiketoiminnan kysynnän odotetaan säilyvän hyvänä. Arvioimme uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten ja niihin liittyvien palvelujen kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Expect results.

www.metso.com , www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000

Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus järjestetään tuloksen julkistuspäivänä, torstaina 25.10.2012 klo 15:00 Suomen aikaa (13:00 BST, 14:00 CEST, 8:00 EST) Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki. Tilaisuus on englanniksi.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-lähetyksenä Metson verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/IRvideot alkaen klo 15:00. Kysymyksiä voi esittää puhelinkonferenssin kautta.

Webcast-lähetyksen vuoksi toivomme, että tiedotustilaisuuteen saavuttaisiin paikalle noin 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Puhelinkonferenssi

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua

numeroon: 09 2313 9201, tunnuskoodi: 910 755.

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuultavissa 8.11.2012 saakka numerossa 09 2314 4681, tunnuskoodi: 910 755.

Podcast-äänitiedosto (mp3) ja aukikirjoitettu teksti tiedotustilaisuudesta ovat ladattavissa osoitteessa www.metso.com/IRvideot viimeistään perjantaina 26.10.2012.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen 25.10.2012 osoitteessa www.metso.com/sijoittajat noin klo 12 Suomen aikaa.

Tervetuloa!

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2012-10-25 11:00 CEST

© Hugin BV.

Permalink: /2012/10/25/Metson+osavuosikatsaus+1+1+30+9+2012+HUG1652261.html

facebook twitter